Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

05:47
3819 a50d 390
Reposted fromwestwood westwood viaune-raconteuse une-raconteuse
hipiswmartensach
05:47
hipiswmartensach
05:47
hipiswmartensach
05:43

June 26 2015

hipiswmartensach
07:11
6333 8b17 390
Reposted fromhermina hermina viamaardhund maardhund

June 25 2015

21:04
6382 f391 390
Reposted fromedenpath edenpath viastonerr stonerr
21:04
hipiswmartensach
21:04
3582 d654 390
Reposted fromryfik ryfik viastonerr stonerr
hipiswmartensach
18:24
6364 aa9a 390
Reposted fromfor-witches for-witches viastonerr stonerr
hipiswmartensach
18:23
2786 06c9 390
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viaune-raconteuse une-raconteuse
18:23
4160 1e8c 390
hipiswmartensach
18:22
4128 46b4 390
Reposted fromkreatura kreatura viaune-raconteuse une-raconteuse
18:22
hipiswmartensach
18:21
W życiu warto mieć odwagę: Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. Warto żyć i nie pytać dlaczego.
Reposted fromcorvax corvax
hipiswmartensach
18:20
1860 1f34 390
Tove Jansson, mama Muminków
Reposted fromslowostwor slowostwor viamaardhund maardhund
hipiswmartensach
18:20
0814 dec0 390
Reposted fromhepke hepke viamaardhund maardhund

June 23 2015

hipiswmartensach
20:39
1650 9191 390
Reposted frombjureczko bjureczko viamaardhund maardhund
hipiswmartensach
20:38
hipiswmartensach
20:38
hipiswmartensach
20:38
6198 9f3c 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl